พูดอังกฤษง่ายแค่ปลายลิ้น

พูดอังกฤษง่ายแค่ปลายลิ้น
พูดอังกฤษง่ายแค่ปลายลิ้น

ISBN : 9786162754241
โดย : พี่ตั๊กกี้ นารีรัตน์
สำนักพิมพ์ : About book
อื่นๆ : 312 หน้า

ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้น จะแบ่งออกได้เป็น “ฟัง พูด อ่าน เขียน” แล้วถ้าเราเกิดเป็นหนึ่งคนที่อยากฝึกทักษะด้านการฟังและการพูด เพื่อนำไปใช้ในการติดต่อสื่อสารติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะทั้งด้านการทำงาน การศึกษา การเดินทางท่องเที่ยว หรือแม้แต่การพูดคุยผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ นั้น ควรจะเริ่มต้นอย่างไรดี หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือบทสนทนาที่เราแยกเรื่องรูปแบบของการถามและพูดคุยไว้หลากหลายแบบด้วยกันไว้ให้เลือกใช้งาน เช่น Greeting (การทักทาย) Introduction (การแนะนำ) Talking about time and date (เวลาและวันที่) Asking the way (ถามทางสักหน่อย) At the Bank (ไปธนาคารกันนะ) เป็นต้น

ปกติ: 250 บาท
ขาย:225 บาท
225 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162754241