หัดพูดอังกฤษเพื่อธุรกิจและการท่องเที่ยว - คู่มือพูดกับชาวต่างชาติ

หัดพูดอังกฤษเพื่อธุรกิจและการท่องเที่ยว - คู่มือพูดกับชาวต่างชาติ

ISBN : 9789749062753
ผู้เขียน : A.Victor / ทัศนีย์ สารการโกศล

รหัสสินค้า : 9789749062753
น้ำหนัก : 124 กรัม
สำนักพิมพ์ : Ananda 
จำนวนหน้า : 304 หน้า

หนังสือเล่มนี้ สอนให้ผู้อ่านหัดพูดภาษาอังกฤษ คำแปล รูปประโยคจึงรักษาโครงสร้างของภาษาอังกฤษเอาไว้โดยไม่ได้เน้นให้เป็นภาษาไทย ที่สละสลวย ทั้งนี้ เพื่อให้คำแปลนั้นช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างและศัพท์ของภาษาอังกฤษด้วย

ปกติ: 70 บาท
ขาย:63 บาท
63 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789749062753