พูดอังกฤษอัตโนมัติ : AUTOMATIC ENGLISH SPEAKING

พูดอังกฤษอัตโนมัติ : AUTOMATIC ENGLISH SPEAKING

EASY SELF-STUDY - AUTOMATIC ENGLISH SPEAKING

ISBN : 9789749796399
ผู้เขียน : TORO'S PRESS CORPORATION

รหัสสินค้า : 9789749796399
จำนวน : 232 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 144 x 206 x 10 มม.
น้ำหนัก : 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
สำนักพิมพ์ : ทฤษฎี, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์ : เมษายน 2549
 
รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้กันโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันในแต่ละสาขาอาชีพ เริ่มด้วยบทสนทนาทั่วไปในแต่ละวัน ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงเวลาเข้านอน บทสนทนาแยกประเภทตามเหตุการณ์ และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน บทสนทนาระดับสูง จนถึงฝึกฝนการอ่านและความเข้าใจ เน้นการอ่านออกเสียงใกล้เคียงเจ้าของภาษาอย่างชัดเจนที่สุด เน้นคำแปลอย่างถูกต้องตามความหมาย ง่ายต่อการเรียนรู้และจดจำได้อย่างรวดเร็ว สำหรับผู้ที่กำลังฝึกฝนภาษาอังกฤษทุกท่าน หนังสือเล่มนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณ
 
สารบัญ
ภาคที่ 1 บทสนทนาทั่วไป (PART ONE : GENERAL CONVERSATION)
ภาคที่ 2 บทสนทนาแยกประเภท (PART TWO : CLASSIFIED CONVERSATION)
ภาคที่ 3 บทสนทนาระดับสูง (PART THREE : USING OF IDIOMS IN CONVERSATION)
ภาคที่ 4 บทฝึกฝนการอ่านและความเข้าใจ (PART FOUR : PRACTICE OF READING AND COMPREHENSION)

 

ปกติ: 135 บาท
ขาย:122 บาท
122 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789749796399