เตรียมสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 (ฉบับปรับปรุง 2554)

เตรียมสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 (ฉบับปรับปรุง 2554)
เตรียมสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 (ฉบับปรับปรุง 2554)

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547, พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552,...

โดย : สมาน ธีรศรัณญานนท์, บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)

รหัสสินค้า : 9786167550008
จำนวน : 279 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 181 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก : 570กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์ 
สำนักพิมพ์ : บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู), บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์ : เมษายน 2554
 
รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 (ฉบับปรับปรุง 2554) พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
 
สารบัญ
- พระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
- พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552
- กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552
- กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547
- กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551
- กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
- ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2553 (แนบท้าย กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553)
- กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบ วิชาพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และเฉลย
- แนวข้อสอบ วิชา กฎ ก.ตร. และเฉลย  
ปกติ: 199 บาท
ขาย:179 บาท
179 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167550008