รวมเล่ม เตรียมสอบ ป.3

รวมเล่ม เตรียมสอบ ป.3
รวมเล่ม เตรียมสอบ ป.3

โดย : นวรัตน์ สุขเอม
สำนักพิมพ์ : สวัสดีไอที
อื่นๆ : 216 หน้า

รวมวิชาหลักทั้ง 5 กลุ่มสาระ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ทั้งเทอม 1 และเทอม 2

สรุปเนื้อหา เข้าใจง่าย เหมาะกับการใช้ทบทวนก่อนสอบ พัฒนาการทักษะ เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ เนื้อหาครอบคลุมทุกวิชา มีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย

ปกติ: 129 บาท
ขาย:116 บาท
116 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 8859165000286