เตรียมสอบนายสิบตำรวจ งานอำนวยการและสนับสนุน (แนวข้อสอบ ฉบับปรับปรุง 2554)

เตรียมสอบนายสิบตำรวจ งานอำนวยการและสนับสนุน (แนวข้อสอบ ฉบับปรับปรุง 2554)
เตรียมสอบนายสิบตำรวจ งานอำนวยการและสนับสนุน (แนวข้อสอบ ฉบับปรับปรุง 2554)

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ISBN : 9786169031970
ผู้เขียน :  บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู) 

รหัสสินค้า : 9786169031970
จำนวน : 329 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 185 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก : 600 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์ 
สำนักพิมพ์ : บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู), บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2554
 
หนังสือคู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ ภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง งานอำนวยการและสนับสนุน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฯลฯ ที่รวบรวมไว้แล้วในหนังสือคู่มือสอบเล่มนี้
 
สารบัญ
- แนวข้อสอบและเฉลย วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบและเฉลย วิชาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
- แนวข้อสอบและเฉลย วิชาพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบและเฉลย วิชาพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบและเฉลย วิชากฎ ก.ตร.
- แนวข้อสอบและเฉลย วิชาจริยธรรม
ปกติ: 270 บาท
ขาย:243 บาท
243 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786169031970