คู่มือเตรียมสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

คู่มือเตรียมสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
คู่มือเตรียมสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

โดย : ร.ต.ท. วรวัชร เอี่ยมสุทธิธรรม
สำนักพิมพ์ : กรองทอง อานุภาพภราดร
อื่นๆ : 178 หน้า 

จัดทำขึ้นโดยนำคำพิพากษาฎิกาที่วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจในส่วนของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาปรับเป็นข้อสอบปรนัยเสมือนจริงประกอบคำตอบ พร้อมอธิบายเหตุผลอย่างละเอียด เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาและทดสอบความรู้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ปกติ: 150 บาท
ขาย:135 บาท
135 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163214591