ชุดเรียนลัด!! เตรียมพร้อมก่อนสอบ : เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ - ป.3

ชุดเรียนลัด!! เตรียมพร้อมก่อนสอบ : เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ - ป.3
ชุดเรียนลัด!! เตรียมพร้อมก่อนสอบ : เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ - ป.3

โดย : อ.รัตน์
สำนักพิมพ์ : สวัสดีไอที
อื่นๆ : 96 หน้า

ชุดเรียนลัด!! เตรียมพร้อมก่อนสอบ สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ เข้าใจง่าย เก็งแนวข้อสอบปลายภาค พร้อมเฉลย
  • เน้นการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเรา
  • เรียนรู้เรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
  • เน้นแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อทบทวนความเข้าใจบทเรียน
ปกติ: 90 บาท
ขาย:81 บาท
81 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167233529