ประมวลความรู้ เตรียมสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชน / นักพัฒนาชุมชน

ประมวลความรู้ เตรียมสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชน / นักพัฒนาชุมชน
ประมวลความรู้ เตรียมสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชน / นักพัฒนาชุมชน

โดย : ว่าที่ ร.ต.พิชัย โคมละ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 328 หน้า

หนังสือ "ประมวลความรู้เตรียมสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชน/นักพัฒนาชุมชน" เล่มนี้ จะมาช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบข้าราชการพลเรือนให้กับคุณ ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการพัฒนาชุมชน/นักพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น (อบต. อบจ. เทศบาล กทม. และเมืองพัทยา) แนวข้อสอบภาคสนามประกอบด้วย ปรัชญา แนวคิดพื้นฐานหลักการกระบวนการทำงานพัฒนาชุมชน แนวความคิดพื้นฐานในการพัฒนาชุมชน หลักการดำเนินงานพัฒนาชุมชนน กระบวนการทางการพัฒนา สรุปสาระสำคัญเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับในภารกิจการปฏิบัติราชการสำหรับใช้ในการสอบแข่งขันอย่างครบถ้วน

 

ปกติ: 220 บาท
ขาย:198 บาท
198 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160821860