ชุดเรียนลัด!! เตรียมพร้อมก่อนสอบ : เตรียมสอบ ภาษาอังกฤษ - ป.3

ชุดเรียนลัด!! เตรียมพร้อมก่อนสอบ : เตรียมสอบ ภาษาอังกฤษ - ป.3
ชุดเรียนลัด!! เตรียมพร้อมก่อนสอบ : เตรียมสอบ ภาษาอังกฤษ - ป.3

โดย : อ.รัตน์
สำนักพิมพ์ : สวัสดีไอที
อื่นๆ : 136 หน้า

ชุดเรียนลัด!! เตรียมพร้อมก่อนสอบ สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ เข้าใจง่าย เก็งแนวข้อสอบปลายภาค พร้อมเฉลย
  • พัฒนาทักษะด้านหลักไวยากรณ์ และประโยคสนทนาโต้ตอบ
  • เรียนรู้คำศัพท์ที่ครอบคลุมทุกบทเรียน
  • มีแบบฝึกหัดท้ายบทให้ฝึกฝนหลากหลายรูปแบบ
ปกติ: 105 บาท
ขาย:95 บาท
95 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167233512