แบบฝึกเตรียมสอบคณิตศาสตร์ประถมต้น ฉบับญี่ปุ่น (Set 2 เล่ม)

แบบฝึกเตรียมสอบคณิตศาสตร์ประถมต้น ฉบับญี่ปุ่น (Set 2 เล่ม)
แบบฝึกเตรียมสอบคณิตศาสตร์ประถมต้น ฉบับญี่ปุ่น (Set 2 เล่ม)

ISBN / Barcode : 3900010017784
เขียน : สถาบัน Keisin
แปล : กัญจน์ณัฏฐ์ สิงห์ที, ชนารัตน์ เพ็ชรรัตน์
อื่นๆ : - หน้า

ฝึกกระบวนการคิด เพิ่มทักษะการอ่าน และวิเคราะห์ด้วยโจทย์คณิตศาสตร์ที่สนุกและท้าทาย

เปลี่ยนโจทย์คณิตศาสตร์แบบเดิมๆ ให้กลายเป็นโจทย์ปัญหาสนุกๆ กระตุ้นกระบวนการคิดและพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ พร้อมเรียนรู้เรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การบวก-ลบ-คูณ-หาร เรขาคณิต แบบรูป การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ไม่จำเป็นต้องบอกวิธีการแก้โจทย์ตรงๆ เพียงแนะนำหรือกระตุ้นให้เด็กอ่านโจทย์และเงื่อนไขให้เข้าใจ แล้วค่อยๆคิดตามไปทีละขั้นตอนก็จะช่วยให้พัฒนาทักษะการคิดได้   

 

ปกติ: 345 บาท
ขาย:311 บาท
311 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 3900010017784