เรียนเก่งง่ายนิดเดียว! ชุด เตรียมสอบ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์

เรียนเก่งง่ายนิดเดียว! ชุด เตรียมสอบ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์
เรียนเก่งง่ายนิดเดียว! ชุด เตรียมสอบ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์

โดย : อ.รัตน์
สำนักพิมพ์ : สวัสดีไอที
อื่นๆ : 160 หน้า

ชุดเรียนลัด!! เตรียมพร้อมก่อนสอบ สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ เข้าใจง่าย 

  • พัฒนาทักษะเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์
  • เน้นแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อทบทวนความเข้าใจในบทเรียนเหมาะสำหรับเตรียมสอบประจำภาค
  • เตรียมสอบ O-NET
  • เตรียมสอบเข้า ม.1

เก็งแนวข้อสอบปลายภาค พร้อมเฉลย

ปกติ: 105 บาท
ขาย:95 บาท
95 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167233758