สนทนาภาษาเยอรมัน

สนทนาภาษาเยอรมัน

ISBN : 9789749796443
ผู้เขียน : ตรีพล เพ็งรักหมู่

รหัสสินค้า : 9789749796443
จำนวน : 95 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 101 x 185 x 4 มม.
น้ำหนัก : 85 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์ 
สำนักพิมพ์ : เมเปิล อิงค์, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์ : -
 
รวมบทสนทนาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันผละพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง อาทิ การทักทาย แสดงการขอบคุณ แสดงคำขอโทษ แนะนำตัวเอง และแนะนำผู้อื่นให้รู้จักกัน ฯลฯ พร้อมคำอ่านออกเสียงที่อ่านง่ายเป็นแนวทางให้ผู้เรียนเกิดทักษะและมุ่งมั่น หาประสบการณ์เพิ่มเติม
 
สารบัญ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาเยอรมัน
- บทนำ
การเทียบอักษรภาษาเยอรมัน - ไทย
การเทียบสระภาษาเยอรมัน - ไทย
ตัวเลข
- การทักทาย
- การให้ความช่วยเหลือ และการแสดงความเห็นใจ
- การแสดงคำขอโทษ
ปกติ: 40 บาท
ขาย:36 บาท
36 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789749796443