โอะฮะโย ฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่น 101 ชั่วโมง (ฉบับสมบูรณ์)

โอะฮะโย ฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่น 101 ชั่วโมง (ฉบับสมบูรณ์)
โอะฮะโย ฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่น 101 ชั่วโมง (ฉบับสมบูรณ์)

ISBN : 9786162750779
ผู้เขียน : เจนจิรา วรรษชล
สำนักพิมพ์ : BookCaff
อื่นๆ : 336 หน้า

おはよう(โอะฮะโย) ฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่น 101 ชั่วโมง (ฉบับสมบูรณ์)

ได้มีการปรับเปลี่ยนปกใหม่ เพื่อฉลองยอดขายที่ได้รับการต้อนรับจากมิตรรักนักอ่านผู้อยากพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างท่วมท้น สำหรับเนื้อหาในเล่ม ยังอัดแน่นไปด้วยความรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นเหมือนเดิม โดยภายในเล่มได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 Part ดังนี้

Part 1 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเป็นส่วนที่สอนให้รู้จักภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ตัวอักษร ไปจนถึงประโยคภาษาญี่ปุ่น และไวยากรณ์ที่สำคัญ

Part 2 บทสนทนาในชีวิตประจำวันเป็นการรวบรวมบทสนทนาที่น่ารู้ในชีวิตประจำวัน โดยในส่วนนี้จะมีตัวอักษรคันจิ พร้อมตัวฟุริงะนะประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านได้ศึกษาตัวอักษรคันจิควบคู่ไปด้วย

Part 3 คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเป็นส่วนที่รวบรวมคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นไว้กว่าพันคำ เป็นคำศัพท์น่ารู้สำหรับนำมาใช้ในการแต่งประโยค ภาษาญี่ปุ่นได้

ปกติ: 199 บาท
ขาย:179 บาท
179 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162750779