เรียนไวยกรณ์พื้นฐานฝึกแต่งประโยคสนทนาภาษาญี่ปุ่น

เรียนไวยกรณ์พื้นฐานฝึกแต่งประโยคสนทนาภาษาญี่ปุ่น
เรียนไวยกรณ์พื้นฐานฝึกแต่งประโยคสนทนาภาษาญี่ปุ่น

ISBN : 9786162755989
โดย : เจนจิรา วรรษชล
สำนักพิมพ์ : Book Caff
อื่นๆ : 224 หน้า

เรียนไวยากรณ์พื้นฐานฝึกแต่งประโยคสนทนาภาษาญี่ปุ่น เป็นหนังสือที่สอนไวยากรณ์พื้นฐานในรูปประโยคที่น่าสนใจใช้บ่อยๆ ในชีวิตประจำวัน แต่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เริ่มสอนไวยากรณ์อย่างเดียวหากแต่ยังเริ่มต้นตั้งแต่การเรียนรู้ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นการผสมเสียงตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น คำช่วยภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นการผันคำกริยาภาษาญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่จะนำมาใช้ในการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นในรูปประโยคทั้งหลายในส่วนของการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นนั้น จะสอนตั้งแต่พื้นฐานเพื่อให้เกิดความเข้าใจ โดยมีการยกตัวอย่างประโยคประกอบหลายๆ ประโยคเพื่อให้ผู้อ่านได้ทำความเข้าใจตามไปด้วย

ปกติ: 165 บาท
ขาย:149 บาท
149 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162755989