Daily Chinese สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวันแบบทันท่วงที

Daily Chinese สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวันแบบทันท่วงที
Daily Chinese สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวันแบบทันท่วงที

ISBN : 9786162752773
โดย : นีน่า กัว
สำนักพิมพ์ : BookCaff
อื่นๆ : 240 หน้า

Daily Chinese สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวันแบบทันท่วงที เป็นหนังสือที่รวบรวมบทสนทนาที่สามารถนำไปใช้ สนทนาถามหรือตอบได้ในชีวิตประจำวัน เริ่มต้นเหตุการณ์ตั้งแต่ตื่นนอน อาบน้ำแปรงฟัน เดินทางไปเรียนหรือไปทำงาน การเรียนหรือการทำงาน การรับประทานอาหาร การดื่มเครื่องดื่ม การไปซื้อของต่างๆ นานา ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้ในชีวิต ไปจนถึงการเข้านอน บทสนทนาเน้นสนทนาจริง ในชีวิตประจำวันจริงๆ

ปกติ: 175 บาท
ขาย:158 บาท
158 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162752773