90+ กฎต้องรู้สู่การสนทนาภาษาอังกฤษได้

90+ กฎต้องรู้สู่การสนทนาภาษาอังกฤษได้
90+ กฎต้องรู้สู่การสนทนาภาษาอังกฤษได้

ISBN / Barcode : 9786162755118
โดย : B TEAM
สำนักพิมพ์ : Book Caff สำนักพิมพ์
อื่นๆ : 240 หน้า

90+ กฎต้องรู้สู่การสนทนาภาษาอังกฤษได้ ได้รวบรวมกฎต้องรู้สำหรับการเข้าใจภาษาอังกฤษ ในเบื้องต้นของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ อันเป็นด่านแรกที่เราจะต้องฝ่าฝันทำความเข้าใจให้ได้ เพื่อจะนำความรู้นี้ ไปพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆ ต่อไป

ปกติ: 165 บาท
ขาย:149 บาท
149 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162755118