Daily Korean สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันแบบทันท่วงที

Daily Korean สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันแบบทันท่วงที
Daily Korean สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันแบบทันท่วงที

ISBN : 9786162752995
โดย : ภัทรพัณณ์ กวินพงศ์พรรณ
สำนักพิมพ์ : Book Caff
อื่นๆ : 224 หน้า

Daily Korean สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันแบบทันท่วงที เป็นหนังสือที่รวบรวมบทสนทนาที่สามารถ เดินทางไปเรียนหรือไปทำงาน การเรียนหรือการทำงาน การรับประทานอาหาร การดื่มเครื่องดื่ม การไปซื้อของต่างๆ นานาที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้ในชีวิต ไปจนถึงการเข้านอน บทสนทนาเน้นสนทนาจริง ในชีวิตประจำวันจริงๆ

ปกติ: 175 บาท
ขาย:158 บาท
158 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162752995