สนทนาภาษาอังกฤษได้ใช้ GRAMMAR เป็น เลือก Tense ได้ถูกต้อง (พิมพ์ครั้งที่ 02)

สนทนาภาษาอังกฤษได้ใช้ GRAMMAR เป็น เลือก Tense ได้ถูกต้อง (พิมพ์ครั้งที่ 02)
สนทนาภาษาอังกฤษได้ใช้ GRAMMAR เป็น เลือก Tense ได้ถูกต้อง (พิมพ์ครั้งที่ 02)

ISBN : 9786164417892
โดย : ภัทรรานี
สำนักพิมพ์ : Book Caff
อื่นๆ : 223 หน้า

ช่วยเสริมสร้างพื้นฐาน
และความเข้าใจเกี่ยวกับ Grammar
ช่วยพัฒนาสนทนาภาษาอังกฤษ

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ต้องการทบทวนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่สำคัญ
ผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจการใช้ Tense
ผู้ที่อยากฝึกสนทนาในชีวิตประจำวันกับชาวต่างชาติ
ผู้ที่อยากรู้คำศัพท์ที่เกียวกับการเดินทาง
พร้อมกับสร้างความมั่นใจการสื่อสารภาษาอังกฤษของคุณ
ให้คุณสามารถสนทนาได้อย่างมั่นใจว่า
“I can speak English”
 

ปกติ: 145 บาท
ขาย:131 บาท
131 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786164417892