สนทนาภาษาอังกฤษ 3 ระดับ

สนทนาภาษาอังกฤษ 3 ระดับ
สนทนาภาษาอังกฤษ 3 ระดับ

ISBN : 9786162751875
โดย : MR. ENGLISH
สำนักพิมพ์ : miniBear
อื่นๆ :  288 หน้า

หนังสือเล่มนี้แบ่งการฝึกพุดเป็น 3 ระดับ คือระดับต้น ระดับกลาง และระดับสุง ตามแต่จุดหมายและระดับของผู้ฝึกฝน รวมทั้งการเรียนรู้สำนวนทั่วไป สำนวนที่เป็นทางการ สำนวนที่ไม่เป็นทางการและเรื่องน่ารู้ในประโยค

หนังสือเล่มนี้จึงมีความใหม่ที่แตกต่าง และแถม MP 3 เพื่อการฝึกออกเสียงที่ถูกต้องชัดเจน

ปกติ: 220 บาท
ขาย:198 บาท
198 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162751875