ฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่พื้นฐานจนสื่อสารได้

ฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่พื้นฐานจนสื่อสารได้
ฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่พื้นฐานจนสื่อสารได้

ISBN : 9786162756382
โดย : YOKOHAMA Girl
สำนักพิมพ์ : Book Caff
อื่นๆ : 239 หน้า

はなしにほんご ฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่พื้นฐานจนสื่อสารได้ เป็นหนังสือสอนภาษาญี่ปุ่น ที่เริ่มต้นตั้งแต่ แนะนำตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นฮิระงะนะและคะตะคะนะ ซึ่งทั้งสองตัวอักษรนี้จำเป็นมากที่จะต้องจดจำให้ได้สำหรับคนที่สนใจอยากจะพูด อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่นได้  ส่วนต่อมาคือ คำช่วย ในภาษาญี่ปุ่นนั้นคำช่วยถือเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบสำคัญที่จะจำเป็นจะต้องเรีนรู้และทำความเข้าใจ ต่อมาคือ คำบ่งชี้ ซึ่งมีอยู่หลายคำ และคุณจะพบเจอได้บ่อยครั้งมากในประโยคภาษาญี่ปุ่น เพราะนั้นจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ไว้สำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่น ส่วนต่อมาคือ คำเติมท้ายชื่อคนและคำเติมหน้าและเติมหลัง ล้วนแล้วแต่เป็นเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจยิ่งสำหรับคนที่อยากเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น และส่วนสุดท้ายที่มีความสำคัญมากๆ สำหรับคนอยากเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานก็คือ คำแสดงคำถามต่างๆ ซึ่งมีอยู่หลายคำ และสามารถนำไปใช้ตั้งคำถามได้ครอบคลุมและหลากหลาย เพื่อใช้สื่อสารภาษาญี่ปุ่น ทุกหัวข้อ มีคำอธิบายและตัวอย่าประโยคให้ผู้อ่านได้ค่อยๆ ทำความเข้าใจ และลองฝึกพูดเพื่อนำไปใช้ในการสนทนา ทั้งการตั้งคำถามและสร้างคำตอบ อีกทั้งมีคำศัพท์ท้ายบทได้ทบทวนและจดจำด้วย

ปกติ: 170 บาท
ขาย:153 บาท
153 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162756382