ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 05 - ป.2 การลบ

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 05 - ป.2 การลบ
ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 05 - ป.2 การลบ

ISBN / Barcode : 3900010016404
โดย  : Gakken
แปล : วิลาศิณี คู่ปัถพี
อื่น ๆ : - หน้า

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์สำหรับประถมศึกษา ใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน ฝึกฝนระหว่างเรียน และทบทวนก่อนสอบโดยฝึกทำเป็นประจำวันละ 2 หน้า หรือมากกว่าก็ได้ ผู้ปกครองสามารถตรวจคำตอบที่เฉลยด้านหลัง ท้ายเล่มมีตารางคะแนนเพื่อดูพัฒนาการ และมีแผ่นการ์ดแบบฝึกเพิ่มหลังการเรียนรู้

 

ปกติ: 138 บาท
ขาย:124 บาท
124 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 3900010016404