ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 24 - ป.6 โจทย์ปัญหา

133 บาท
ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 24 - ป.6 โจทย์ปัญหา
ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 24 - ป.6 โจทย์ปัญหา
รหัสสินค้า / Barcode: 3900010016596
ปกติ: 148 บาท

ISBN / Barcode : 3900010016596
โดย  : Gakken
แปล : วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา
อื่น ๆ :

โจทย์ปัญหานับเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับเด็กๆหลายคน เนื่องจากต้องอ่านเรื่องราวหรือข้อความในโจทย์ แล้วต้องวิเคราะห์ว่าโจทย์บอกอะไรและคำตอบที่โจทย์ต้องการคืออะไร ก่อนจะแปลงมาเป็นประโยคสัญลักษณ์ และหาคำตอบ ภายในเล่มจะฝึกให้เด็กคุ้นเคยกับโจทย์ปัญหา พร้อมอธิบายวิธีการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้    

ขาย:133 บาท
รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง