ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 12 - ป.4 การหาร

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 12 - ป.4 การหาร
ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 12 - ป.4 การหาร

ISBN / Barcode : 3900010016473
โดย  : Gakken
แปล : วิลาศิณี คู่ปัถพี
อื่น ๆ :

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์สำหรับประถมศึกษา ใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน ฝึกฝนระหว่างเรียน และทบทวนก่อนสอบโดยฝึกทำเป็นประจำวันละ 2 หน้า หรือมากกว่าก็ได้ ผู้ปกครองสามารถตรวจคำตอบที่เฉลยด้านหลัง ถ้าข้อใดผิดให้เด็กๆ หาคำตอบจนกว่าจะถูก ท้ายเล่มมีตารางคะแนน เพื่อดูว่าควรทำหัวข้อใดเพิ่มเติม

ปกติ: 158 บาท
ขาย:142 บาท
142 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 3900010016473