ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 21 - ป.3 โจทย์ปัญหา

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 21 - ป.3 โจทย์ปัญหา
ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 21 - ป.3 โจทย์ปัญหา

ISBN / Barcode : 3900010016565
โดย  : Gakken
แปล : วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา
อื่น ๆ :

ป.3 โจทย์ปัญหา โจทย์ปัญหานับเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับเด็กๆหลายคน เนื่องจากต้องอ่านเรื่องราวหรือข้อความในโจทย์ แล้วต้องวิเคราะห์ว่าโจทย์บอกอะไรและคำตอบที่โจทย์ต้องการคืออะไร ก่อนจะแปลงมาเป็นประโยคสัญลักษณ์ และหาคำตอบ ภายในเล่มจะฝึกให้เด็กคุ้นเคยกับโจทย์ปัญหา พร้อมอธิบายวิธีการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้

ปกติ: 148 บาท
ขาย:133 บาท
133 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 3900010016565