ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 01 - ป.1 การบวก

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 01 - ป.1 การบวก
ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 01 - ป.1 การบวก

ISBN / Barcode : 3900010016367
โดย  : Gakken
แปล : พัชราภรณ์ หลวงชื่น
อื่น ๆ : - หน้า

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์สำหรับประถมศึกษา ใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน ฝึกฝนระหว่างเรียน และทบทวนก่อนสอบโดยฝึกทำเป็นประจำวันละ 2 หน้า หรือมากกว่าก็ได้ ผู้ปกครองสามารถตรวจคำตอบที่เฉลยด้านหลัง ท้ายเล่มมีตารางคะแนนเพื่อดูพัฒนาการ และมีแผ่นการ์ดแบบฝึกเพิ่มหลังการเรียนรู้   

ปกติ: 148 บาท
ขาย:133 บาท
133 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 3900010016367