ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 13 - ป.4 ทศนิยมและเศษส่วน

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 13 - ป.4 ทศนิยมและเศษส่วน
ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 13 - ป.4 ทศนิยมและเศษส่วน

ISBN / Barcode : 3900010016480
โดย  : Gakken
แปล : วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา
อื่น ๆ :

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์สำหรับประถมศึกษา ใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน ฝึกฝนระหว่างเรียน และทบทวนก่อนสอบโดยฝึกทำเป็นประจำวันละ 2 หน้า หรือมากกว่าก็ได้ ผู้ปกครองสามารถตรวจคำตอบที่เฉลยด้านหลัง ถ้าข้อใดผิดให้เด็กๆ หาคำตอบจนกว่าจะถูก ท้ายเล่มมีตารางคะแนน เพื่อดูว่าควรทำหัวข้อใดเพิ่มเติม

ปกติ: 148 บาท
ขาย:133 บาท
133 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 3900010016480