ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 28 - ป.4 จำนวน การวัด และเรขาคณิต

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 28 - ป.4 จำนวน การวัด และเรขาคณิต
ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 28 - ป.4 จำนวน การวัด และเรขาคณิต

ISBN / Barcode : 3900010016633
โดย  : Gakken
แปล : วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา
อื่น ๆ :

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์สำหรับประถมศึกษา
ใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน ฝึกฝนระหว่างเรียน และทบทวนก่อนสอบ
โดยฝึกทำเป็นประจำวันละ 2 หน้า หรือมากกว่าก็ได้
ผู้ปกครองสามารถตรวจคำตอบที่เฉลยด้านหลัง
ถ้าข้อใดผิดให้เด็ก ๆ หาคำตอบจนกว่าจะถูก
ท้ายเล่มมีตารางคะแนน เพื่อดูว่าควรทำหัวข้อใดเพิ่มเติม

ปกติ: 158 บาท
ขาย:142 บาท
142 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 3900010016633