ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 08 - ป.3 บวกและลบ

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 08 - ป.3 บวกและลบ
ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 08 - ป.3 บวกและลบ

ISBN / Barcode : 3900010016435
โดย  : Gakken
แปล : วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา
อื่น ๆ : - หน้า

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์สำหรับประถมศึกษา ใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน ฝึกฝนระหว่างเรียน และทบทวนก่อนสอบโดยฝึกทำเป็นประจำวันละ 2 หน้า หรือมากกว่าก็ได้ ผู้ปกครองสามารถตรวจคำตอบที่เฉลยด้านหลัง ท้ายเล่มมีตารางคะแนนเพื่อดูพัฒนาการ และมีแผ่นการ์ดแบบฝึกเพิ่มหลังการเรียนรู้

 

ปกติ: 158 บาท
ขาย:142 บาท
142 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 3900010016435