ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 25 - ป.1 จำนวน การวัด และเรขาคณิต

133 บาท
ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 25 - ป.1 จำนวน การวัด และเรขาคณิต
ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 25 - ป.1 จำนวน การวัด และเรขาคณิต
รหัสสินค้า / Barcode: 3900010016602
ปกติ: 148 บาท

ISBN / Barcode : 3900010016602
โดย  : Gakken
แปล : วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา
อื่น ๆ :

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์สำหรับประถมศึกษา ใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน ฝึกฝนระหว่างเรียน และทบทวนก่อนสอบโดยฝึกทำเป็นประจำวันละ 2 หน้า หรือมากกว่าก็ได้ ผู้ปกครองสามารถตรวจคำตอบที่เฉลยด้านหลัง ถ้าข้อใดผิดให้เด็ก ๆ หาคำตอบจนกว่าจะถูก ท้ายเล่มมีตารางคะแนน เพื่อดูว่าควรทำหัวข้อใดเพิ่มเติม

ขาย:133 บาท
รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง