แบบฝึกหัดสอนการบ้านลูก เสริมสมองสู่อัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ ระดับอนุบาล อายุ 5-7 ปี

แบบฝึกหัดสอนการบ้านลูก เสริมสมองสู่อัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ ระดับอนุบาล อายุ 5-7 ปี
แบบฝึกหัดสอนการบ้านลูก เสริมสมองสู่อัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ ระดับอนุบาล อายุ 5-7 ปี

โดย : อารจารย์ปรีชา นิพนธ์วิทยา / ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
สำนักพิมพ์ : เดียร์ เดียร์
อื่นๆ : 52 หน้า

สนุกกับการเรียนรู้เพลิดเพลินกับการฝึกทักษะ คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

ปกติ: 69 บาท
ขาย:62 บาท
62 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 8859189300096