ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 08 แบบฝึกหัด

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 08 แบบฝึกหัด
ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 08 แบบฝึกหัด

ISBN : 3900010020005
โดย : กัว เซ่า เหมย
แปล : วรรณี ศรีวรรักษ์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

หนังสือชุด “เรียนภาษาจีนให้สนุก” จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ และอ้างอิงจากหนังสือจัดระดับชั้นไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง
โดยสถาบันศึกษาวิจัยแห่งประเทศจีน ใช้หลักการเรียนการสอนในระบบตัวย่อและสัทอักษรพินอิน
เรียนง่าย จำง่าย มุ่งเน้นฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
พร้อมกิจกรรมและเกมให้เด็กลงมือทำ

ปกติ: 115 บาท
ขาย:104 บาท
104 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 3900010020005