ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 06 แบบฝึกหัด

88 บาท
ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 06 แบบฝึกหัด
ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 06 แบบฝึกหัด
รหัสสินค้า / Barcode: 3900010019580
ปกติ: 98 บาท
ขาย:88 บาท

ISBN : 3900010019580
โดย : กัว เซ่า เหมย
แปล : วรรณี ศรีวรรักษ์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

หนังสือชุดนี้ประกอบด้วยแบบเรียน แบบฝึกหัด คู่มือครู และซีดีเสียง เป็นชุดแบบเรียน สำหรับนักเรียนระดับที่ 3 เนื้อหาเน้นการเรียนรู้ประโยค บทสนทนา เรื่องราวและคำศัพท์เกี่ยวกับ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ที่อยู่อาศัย อาหารและเครื่องดื่ม งานบ้าน เป็นต้น รวมทั้งฝึกการอ่านนิทาน ซึ่งให้ความสนุกสนานและข้อคิด พร้อมด้วยแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทซึ่งเป็นกิจกรรมแบบ Active Learning เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรม ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น ส่วนแบบฝึกหัดเล่ม 6 ใช้ประกอบกับหนังสือแบบเรียน เล่ม 6 เพื่อฝึกฝนและทบทวน สิ่งที่ได้เรียนรู้มา สามารถฝึกฝนและพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน ประกอบด้วย กิจกรรมการฟัง การฝึกโยงเส้นจับคู่อักษรจีน การเติมคำโดยดูจากภาพ การฝึกเขียนอักษรจีน และการเรียงประโยค เป็นต้น

รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง