หนังสือแบบฝึกหัดคุมอง - หนังสือของหนู เกมตัวเลข 1 - 150

หนังสือแบบฝึกหัดคุมอง - หนังสือของหนู เกมตัวเลข 1 - 150
หนังสือแบบฝึกหัดคุมอง - หนังสือของหนู เกมตัวเลข 1 - 150

โดย : -
สำนักพิมพ์ : Kumon / mis
อื่นๆ : - หน้า / สำหรับอายุ 4 • 5 • 6

ถ้าเด็กๆสามารถอ่านและเขียนตัวเลขได้มากกว่า 50 ขึ้นไป หนังสือเล่มนี้จะช่วยเสริมสร้างพื้นฐานที่ดีให้เด็กๆยิ่งขึ้น

ใช้หนังสือเล่มนี้สอนทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยเฉพาะ เรื่องการจดจำและการอ่านตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 150

ปกติ: 100 บาท
ขาย:90 บาท
90 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 1294877734444