หนังสือแบบฝึกหัดคุมอง - หนังสือของหนู ตัวเลข 1 - 30

หนังสือแบบฝึกหัดคุมอง - หนังสือของหนู ตัวเลข 1 - 30
หนังสือแบบฝึกหัดคุมอง - หนังสือของหนู ตัวเลข 1 - 30

โดย : -
สำนักพิมพ์ : Kumon / mis
อื่นๆ : - หน้า / สำหรับอายุ 3 - 4 - 5

ถ้าเด็กๆ สามารถอ่านและเขียนตัวเลขได้ถึง 10 แล้ว หนังสือเล่มนี้จะช่วยเสริมสร้างพื้นฐานที่ดีให้เด็กๆยิ่งขึ้น

ใช้หนังสือเล่มนี้สอนเด็กๆอ่านและเขียนตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 30

ปกติ: 100 บาท
ขาย:90 บาท
90 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 1294877734437