แบบฝึกหัดสอนการบ้านลูก เสริมสมองสู่อัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ ระดับอนุบาล อายุ 3-5 ปี

แบบฝึกหัดสอนการบ้านลูก เสริมสมองสู่อัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ ระดับอนุบาล อายุ 3-5 ปี
แบบฝึกหัดสอนการบ้านลูก เสริมสมองสู่อัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ ระดับอนุบาล อายุ 3-5 ปี

โดย : อารจารย์ปรีชา นิพนธ์วิทยา / ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
สำนักพิมพ์ : เดียร์ เดียร์
อื่นๆ : 68 หน้า

สนุกกับการเรียนรู้

  • จำนวนตัวเลข
  • ความคล่องในการเขียนจำนวนตัวเลข

เพลิดเพลินกับการสร้างสรรค์จากตัวเลข

ปกติ: 89 บาท
ขาย:80 บาท
80 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 8859189300089