หนังสือแบบฝึกหัดคุมอง - หนังสือของหนู เกมตัวเลข 1 - 120

หนังสือแบบฝึกหัดคุมอง - หนังสือของหนู เกมตัวเลข 1 - 120
หนังสือแบบฝึกหัดคุมอง - หนังสือของหนู เกมตัวเลข 1 - 120

โดย : -
สำนักพิมพ์ : Kumon / mis
อื่นๆ : - หน้า / สำหรับอายุ 4 • 5 • 6

ถ้าเด็กๆสามารถอ่านและเขียนตัวเลขได้ถึง 30 แล้ว หนังสือเล่มนี้จะช่วยเสริมสร้างพื้นฐานที่ดีให้เด็กๆยิ่งขึ้น

ใช้หนังสือเล่มนี้สอนทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐาน การอ่าน และการเขียนตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 120

ปกติ: 100 บาท
ขาย:90 บาท
90 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 1294877734468