หนังสือแบบฝึกหัดคุมอง - หนังสือเล่มแรกของหนู ฝึกลากเส้น

หนังสือแบบฝึกหัดคุมอง - หนังสือเล่มแรกของหนู ฝึกลากเส้น
หนังสือแบบฝึกหัดคุมอง - หนังสือเล่มแรกของหนู ฝึกลากเส้น

โดย : -
สำนักพิมพ์ : Kumon / mis
อื่นๆ : - หน้า / สำหรับอายุ 2 - 3 - 4

ฝึกทักษะการใช้ดินสอเบื้องต้นเพื่อสร้างพื้นฐานที่มั่นคงในการเขียนตัวอักษรและตัวเลข

ใช้หนังสือเล่มนี้ ในการเริ่มฝึกใช้ดินสอและเป็นแนวทางในการฝึกฝนอย่างสนุกสนาน

 

ปกติ: 100 บาท
ขาย:90 บาท
90 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 1294877734420