เขียนโปรแกรมภาษา JAVA สำหรับผู้เริ่มต้น

เขียนโปรแกรมภาษา JAVA สำหรับผู้เริ่มต้น
เขียนโปรแกรมภาษา JAVA สำหรับผู้เริ่มต้น

โดย : รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล
สำนักพิมพ์ : ซิมพลิฟาย
อื่นๆ : 336 หน้า / สี่สีในเล่ม

เรียนรูการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาจาวา สำหรับผู้รักการเขียนโปรแกรมแบบ OOP

  • เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การสร้างคลาส ออบเจ็กต์ การสืบทอดคลาส
  • การสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิกด้วย AWT และ Swing
  • อ่านและเขียนไฟล์
  • เขียน Java Applet สำหรับรันบนบราวเซอร์
  • ตรวจหาจุดผิดและป้องกันแก้ไข
ปกติ: 199 บาท
ขาย:179 บาท
179 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162621550