คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ฉบับสมบูรณ์ (ปรับปรุงใหม่)

คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ฉบับสมบูรณ์ (ปรับปรุงใหม่)
คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ฉบับสมบูรณ์ (ปรับปรุงใหม่)

โดย : อรพิน ประวัติบริสุทธิ์
สำนักพิมพ์ : โปรวิชั่น
อื่นๆ : 407 หน้า 

เรียนรู้เพื่อต่อยอดสู่ Objective-C C# C++ PHP Java

  • เรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา C ด้วย Dev-C++ และ Visual Studio 2015
  • อธิบายทฤษฎีเป็นขั้นตอนพร้อมตัวอย่างโปรแกรม อ่านง่าย เข้าในได้เร็ว
  • มีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยโดยละเอียด
ปกติ: 255 บาท
ขาย:230 บาท
230 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162045868

ความคิดเห็น

ไม่เห็นมีขายเลยอ่ะครับ

อยากได้ซักเล่ม