เริ่มต้นเขียนโปรแกรม C# ด้วย Visual C# 2010 Express

เริ่มต้นเขียนโปรแกรม C# ด้วย Visual C# 2010 Express

เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย Visual C# 2010 Express และ Microsoft.NET Framework 4.0

ISBN : 9786160803743
ผู้เขียน : ธีระพล ลิ้มศรัทธา

รหัสสินค้า : 9786160803743
จำนวน : 400 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 170 x 220 x 2 มม.
น้ำหนัก : 570 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์ 
สำนักพิมพ์ : ซี เอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
 
เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา C# ด้านไวยากรณ์และโครงสร้างโปรแกรม รวมทั้งการใช้ภาษา C# ร่วมกับเทคโนโลยี Microsoft.NET Framework 4.0 เป็นตัวอำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย Visual C# 2010 Express และเตรียมพร้อมสำหรับอะไรที่ใหม่กว่าในอนาคต และหนังสือเล่มนี้ยังมีไฟล์ PowerPoint สรุปประเด็นสำคัญแต่ละบท เฉลยคำถามทบทวน ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวแสดงปฏิบัติการท้ายบท และส่วนเสริมที่อาจผิดพลาดได้  
 
สารบัญ
บทที่ 1 พื้นฐาน .NET Framework 4.0
บทที่ 2 เริ่มต้นใช้งาน Visual C# 2010 Express
บทที่ 3 ชนิดข้อมูลและการดำเนินการกับข้อมูล
บทที่ 4 สเตทเมนต์ (Statement)
บทที่ 5 อาร์เรย์ (Array)
บทที่ 6 เมธอด (Method)
บทที่ 7 เอ็กซ์เซ็ปชั่น (Exception)
บทที่ 8 คลาส (Class)
บทที่ 9 การใช้งานไฟล์
บทที่ 10 การสืบทอดใน C# และอินเตอร์เฟซ
บทที่ 11 ดีลีเกตและอีเวนต์
บทที่ 12 คอลเล็กชั่นและเจเนอริกไทป์
บทที่ 13 การสร้างคอลเล็กชั่นคลาสของตนเอง
บทที่ 14 LINQ
ปกติ: 229 บาท
ขาย:206 บาท
206 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160803743