คู่มือเขียนโปรแกรมภาษา Python

คู่มือเขียนโปรแกรมภาษา Python
คู่มือเขียนโปรแกรมภาษา Python

โดย : ศุภชัย สมพานิช
สำนักพิมพ์ : สวัสดีไอที
อื่นๆ : 352 หน้า

  • ศึกษาพื้นฐานทางภาษาไพธอน
  • พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP)
  • การทำงานกับระบบโครงสร้างข้อมมูล
  • ทำงานกับระบบไฟล์ข้อความ
  • การสร้าง อ่าน อัพเดทและลบข้อมูล (CRUD) กับระบบฐานข้อมูล
  • ฐานข้อมูล SQL Sever และ SQLite ในระบบ SQL
  • ฐานข้อมูล MongoDB ในระบบ NoSQL
ปกติ: 249 บาท
ขาย:224 บาท
224 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 8859165001825