คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ฉบับสมบูรณ์

คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ฉบับสมบูรณ์
คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ฉบับสมบูรณ์

โดย : อรพิน ประวัติบริสุทธิ์
สำนักพิมพ์ : โปรวิชั่น
อื่นๆ : 408 หน้า 

เรียนรู้เพื่อต่อยอดสู่ Objective-C C# C++ PHP Java

  • เรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา C ด้วย Dev-C++ และ Microsoft Visual Studio
  • อธิบายทฤษฎีเป็นขั้นตอนพร้อมตัวอย่างโปรแกรม อ่านง่าย เข้าในได้เร็ว
  • มีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยโดยละเอียด
ปกติ: 250 บาท
ขาย:225 บาท
225 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162044687