คู่มือเขียนโปรแกรมด้วย VISUAL C# 2017

คู่มือเขียนโปรแกรมด้วย VISUAL C# 2017
คู่มือเขียนโปรแกรมด้วย VISUAL C# 2017

โดย : ศุภชัย สมพานิช
สำนักพิมพ์ : สวัสดีไอที
อื่นๆ : 376 หน้า

มีตัวอย่าง Workshop เสริมความเข้าใจ EF Core

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นที่จะนำเสนอความก้าวหน้าของตัวภาษา C# และ .NET Core ว่า มีฟีเจอร์อะไรบ้างที่นักพัฒนาสาย .NET ต้องเรียนรู้ เพื่อให้ทันกับความก้าวหน้าในยุคปัจจุบัน

ปกติ: 259 บาท
ขาย:233 บาท
233 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 8859165000521