ชุดภาษาอาเซียน : ฟิลิปปินส์ Pilipinas

266 บาท
ชุดภาษาอาเซียน : ฟิลิปปินส์ Pilipinas
ชุดภาษาอาเซียน : ฟิลิปปินส์ Pilipinas
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160436583
ปกติ: 295 บาท

ISBN : 9786160436583
แปล : FERNANDO JOVIETO CATANE
ภาพประกอบ : ป้าจ๋า , ปุน ปุน
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : 280 หน้า / 10.5 x 17.0 x 1.15 cm

ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไปกับหนังสือ ชุด ภาษาอาเซียน: ฟิลิปปินส์

ซึ่งสอนภาษาฟิลิปิโนผ่านคำศัพท์และประโยคที่ถอดเสียงโดยใช้หลักเกณฑ์ การถอดเสียงเป็นอักษรไทยอย่างมีมาตรฐาน เหมาะกับคนไทยที่ต้องการเรียนภาษาฟิลิปิโน พร้อมฝึกทักษะการฟัง การพูดและการอ่าน แบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 บท

ขาย:266 บาท
รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง