หนังสือชุดภาษาอาเซียน [Box Set]

หนังสือชุดภาษาอาเซียน [Box Set]
หนังสือชุดภาษาอาเซียน [Box Set]หนังสือชุดภาษาอาเซียน [Box Set]หนังสือชุดภาษาอาเซียน [Box Set]

ISBN : 9786160006687
โดย : ประเสริฐ เย็นประสิทธิ์, ดร.วิเชียร อำพนรักษ์, ประเสริฐ สรรพอาสา, อัญชลี วิสุทธิลักษณ์, เซเน็ส เอ.แคมโพเรดอนโด, พลอย แสงลอย, ตูซาร์ นวย, สรตี ปรีชาปัญญากุล
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : - หน้า

หนังสือชุด ภาษาอาเซียน มี 7 เล่ม คือ สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย, สนุกกับภาษาเมียนมา, สนุกกับภาษาเวียดนาม, สนุกกับภาษามลายู, สนุกกับภาษาลาว, สนุกกับภาษาเขมร, สนุกกับภาษาตากาล็อก 

เพื่อ รู้จัก เข้าใจ สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความศรัทธาของเพื่อนบ้านอาเซียน ผ่านสำนวน สุภาษิต และเพลงชาติ  เรียนรู้ตัวอักษร บทสนทนา คำศัพท์ง่ายๆ หลากหลายหมวดหมู่ สนุกไปกับภาษาอาเซียน

ปกติ: 1,310 บาท
ขาย:1,179 บาท
1,179 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160006687