หนังสือชุดภาษาอาเซียน สนุกกับภาษามลายู

หนังสือชุดภาษาอาเซียน สนุกกับภาษามลายู
หนังสือชุดภาษาอาเซียน สนุกกับภาษามลายู

ISBN : 9786160006175
โดย : ประเสริฐ เย็นประสิทธิ์
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : 184 หน้า

สนุกกับภาษามลายู ภาษาที่ใช้กันเกินครึ่งของประชากรอาเซียน ภาษามลายู เป็นภาษาราชการของประเทศมาเลเซีย บรูไน และสิงคโปร์ ทั้งยังใช้สื่อสารในฟิลิปปินส์ตอนใต้ อินโดนีเซียบางส่วน และหลายจังหวัดภาคใต้ของไทย ภาษามลายูเขียนด้วยอักษรโรมัน โครงสร้างประโยคไม่ซับซ้อน อ่านง่าย คล้ายภาษาอังกฤษ 

สนุกกับคำศัพท์ง่ายๆ อาทิ คำทักทาย คำเรียกเครือญาติ อวัยวะ อาหาร ข้าวของเครื่องใช้ ดอกไม้ สัตว์ ยานพาหนะ ดินฟ้าอากาศ ไปจนถึงสำนวน - สุภาษิต และเพลงชาติ

ปกติ: 200 บาท
ขาย:180 บาท
180 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160006175