หนังสือชุดภาษาอาเซียน สนุกกับภาษาตากาล็อก

หนังสือชุดภาษาอาเซียน สนุกกับภาษาตากาล็อก
หนังสือชุดภาษาอาเซียน สนุกกับภาษาตากาล็อก

ISBN : 9786160006168
โดย : เซเน็ส เอ. แคมโพเรดอนโด และ อัญชลี วิสุทธิลักษณ์
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : 160 หน้า

สนุกกับภาษาตากาล็อก รากภาษาของฟิลิปปินส์ ภาษาตากาล็อกเคยเป็นภาษาราชการของฟิลิปปินส์ ทั้งยังเป็นรากฐานสำคัญของภาษาฟิลิปิโน ภาษาราชการในปัจจุบัน จึงไม่แปลกที่ผู้รู้ภาษาตากาล็อกเข้าใจภาษาฟิลิปิโนได้ 

ภาษาตากาล็อกเขียนด้วยอักษรโรมันหรืออักษรภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ภาษาตากาล็อกจึงไม่ยาก ด้วยพยัญชนะเพียง 15 ตัว กับสระอีก 5 ตัว เท่านั้น ทั้งคำศัพท์ยังใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษ สเปน และมลายูอีกด้วย 

สนุกกับคำศัพท์ง่ายๆ อาทิ คำทักทาย คำเรียกเครือญาติ อวัยวะ อาหาร ข้าวของเครื่องใช้ ดอกไม้ สัตว์ ยานพาหนะ ดินฟ้าอากาศ ไปจนถึงสำนวน - สุภาษิต และเพลงชาติ

ปกติ: 180 บาท
ขาย:162 บาท
162 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160006168