หนังสือชุดภาษาอาเซียน สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย

หนังสือชุดภาษาอาเซียน สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย
หนังสือชุดภาษาอาเซียน สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย

ISBN : 9786160005901
โดย : ประเสริฐ สรรพอาสา
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : 168 หน้า

Bahasa Indonesia

สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย กำเนิดจากภาษามลายู ผสมผสานกับหลายภาษา อาทิ ดัตช์ อาหรับ เปอร์เซีย โปรตุเกส อังกฤษ จนมีเอกลักษณ์โดดเด่น อ่านง่าย เขียนง่าย เข้าใจง่าย เพราะเขียนด้วยอักษรโรมัน ใช้สื่อสารได้กับคนทั้งคนมาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน ติมอร์ตะวันออก 

สนุกกับคำศัพท์ง่ายๆ อาทิ คำทักทาย คำเรียกเครือญาติ อวัยวะ อาหาร ข้าวของเครื่องใช้ ดอกไม้ สัตว์ ยานพาหนะ ดินฟ้าอากาศ ไปจนถึงสำนวน-สุภาษิต และเพลงชาติ

ปกติ: 180 บาท
ขาย:162 บาท
162 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160005901