ชุดภาษาอาเซียน : อินโดนีเซีย + CD-MP3

ชุดภาษาอาเซียน : อินโดนีเซีย + CD-MP3
ชุดภาษาอาเซียน : อินโดนีเซีย + CD-MP3

ISBN : 9786160432141
แปล : สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์ และ ประภัสสร ซาริม
ภาพประกอบ : ป้าจ๋า
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : 280 หน้า / 10.5 x 17.0 x 1.15 cm

ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้วยความมั่นใจไปกับหนังสือชุดภาษาอาเซียน: อินโดนีเซีย สอนภาษาอินโดนีเซียผ่านคำศัพท์และประโยคที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน สามารถฝึกทักษะการพูดและการฟังได้ด้วยตัวเองพร้อมกับ CD-MP3โดยแบ่งออกเป็น 9 บท ได้แก่

  • เซอลามัต ปากี อินโดนีเซีย
  • ช็อปปิงซื้อสินค้า
  • ลัดฟ้าสู่อินโดนีเซีย
  • กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ
  • การเดินทางสาธารณะ
  • เหตุการณ์ฉุกเฉิน
  • โรงแรมและที่พัก
  • ก้าวสู่อาเซียนกับการลงทุนในอินโดนีเซีย
  • ลิ้มลองอาหารอินโดนีเซีย 

นอกจากนี้ ยังมีเกร็ดความรู้มากมายเพื่อให้ได้ศึกษาวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตในอินโดนีเซีย เช่น การเดินทางระหว่างเกาะ กาแฟขี้ชะมด และประวัติศาสตร์จากภาพยนตร์ เป็นต้น  รับประกันได้เลยว่าหากมีหนังสือเล่มนี้ติดตัวไว้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ช่วยให้สื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว!

แถมฟรี! CD MP3  ฝึกฟัง-พูด

ปกติ: 285 บาท
ขาย:257 บาท
257 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160432141